Neem vrijblijvend contact met ons op

BUREAU ABC
Huizermaatweg 13
1273 NA Huizen

Telefoon: +31(0)35 5260120
Fax: +31 (0)35 5267149
Email: info@bureau-abc.nl

Klik hier voor een routebeschrijving

Bureau ABC

NOABBureau voor Administraties, Belastingzaken en Computerservice is een op 1 februari 1984 opgericht kantoor dat zich toelegt op het behartigen van alle administratieve zaken van ondernemers en vennootschappen. Onze klantenkring bestaat uit een grote verscheidenheid aan grotendeels MKB-ondernemers met ieder zijn of haar specifieke eigenschappen en wensen.
Ook met de ondersteuning van starters hebben wij ruime ervaring.

Wij hechten grote waarde aan een persoonlijke benadering van onze cliënten en relaties en streven het full-service concept na binnen onze dienstverlening. Het kleine team van ons kantoor is al lange tijd bij elkaar en daardoor goed op elkaar ingespeeld. Door constante (bij-)scholing spelen wij in op de vele ontwikkelingen binnen ons vakgebied.

Bureau ABC is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB),om door bundeling en uitwisseling van praktijkervaring en kennis, de ontwikkelingen optimaal te benutten.

NOAB-kantoren zijn zelf ondernemer en spreken daardoor dezelfde taal als de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. De scholingseisen binnen NOAB waarborgen de vakkundigheid van de aangesloten kantoren. Indien nodig kan men terugvallen op de gespecialiseerde vakkennis van de NOAB Adviesgroep. In deze groep werken accountants, fiscalisten, advocaten en notarissen.

Tevens hanteren wij de leveringsvoorwaarden zoals deze door NOAB zijn gedeponeerd.

Zoals reeds vermeld streven wij het full-service concept na. Dit betekent dat wij in principe de volledige administratie kunnen verzorgen. Wij zullen in goed overleg met de klant bespreken welke mate van begeleiding noodzakelijk is.

Onderstaand een aantal van onze diensten:

Onze diensten

Hulp bij het opzetten van administraties t.b.v. startende ondernemingen

Als startende ondernemer wordt u vanuit allerlei instanties bestookt met informatie en vragen. Wij weten waar bij de start van een onderneming op moet worden gelet en welke informatie bij welke instantie moet worden aangeleverd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de aanmelding van de onderneming bij de Belastingdienst om zo een BTW- en/of Loonheffingen-nummer te verkrijgen. Ook het aanvragen van een VAR-verklaring is voor sommige ondernemers raadzaam. Met al dit soort zaken kunnen wij u bijstaan.

Als het formele gedeelte geregeld is moet uiteraard ook het administratieve deel nog worden afgehandeld. Ook hierbij kunnen wij u op diverse uiteenlopende manieren van dienst zijn. Wij letten hierbij op de wensen en mogelijkheden van de individuele ondernemer en trachten een zo passend mogelijke oplossing te bieden. Zo kunnen wij u onder andere ook adviseren bij de aanschaf van administratieve software of andere hulpmiddelen.

Inrichten en verwerken van administraties

Iedere administratie valt of staat met een goed rekeningschema. Uiteraard zijn standaard rekeningschema’s goed te gebruiken; echter, om klantspecifieke informatie uit de administratie te kunnen halen is het vaak nodig om aanpassingen te maken. In overleg met u en op basis van onze ervaring kunnen wij u hierin adviseren.

Als u tijd, affiniteit en een zekere boekhoudkundige kennis heeft, kunt u uw administratie zelf verwerken. Ontbreekt het u aan één of meer van voorgenoemde punten dan kunnen wij u deze taak uiteraard uit handen nemen. U levert dan periodiek de administratieve stukken (bankafschriften, in- en verkoopnota’s, etc.) bij ons in, en wij verwerken deze binnen onze administratiesoftware. Periodiek ontvangt u van ons dan een overzicht/kolommenbalans van uw onderneming, zodat u de voortgang van uw bedrijf kunt controleren.

Controleren van door uzelf gevoerde administraties

Indien de administratie door u zelf gevoerd wordt, of wanneer u een administratiefmedewerk(st)er in dienst heeft kunnen wij uw administratie periodiek controleren. Op deze manier heeft u de zekerheid dat de administratie op een (wettelijk) correcte manier wordt gevoerd, en dat de informatie uit de administratie een juist beeld geeft van de financiële situatie. Tevens besparen tussentijdse controles uiteraard tijd tijdens het opstellen van de uiteindelijke jaarstukken.

Afhankelijk van de gebruikte software en de wens van de klant kunnen wij deze controle bij ons op kantoor of bij de klant uitvoeren. Eventuele correcties zullen wij direct uitvoeren en/of doorgeven. Doordat wij ervaring hebben met uiteenlopende administratiesoftware maakt het voor onze controles niet uit welk pakket u gebruikt.

Inrichten en verzorgen van loonadministraties

Ook voor de uitvoering van de loonadministratie kunt u bij ons terecht. Wij beschikken over gespecialiseerde software en houden nauwlettend wijzigingen bij op het gebied van wetgeving en CAO-afspraken.

Nadat u de relevante personeelsgegevens aan ons hebt doorgegeven zorgen wij voor de salarisspecificaties (op papier of digitaal). Tevens verzorgen wij maandelijks de aangifte loonheffingen en jaarlijks de jaaropgaven.

Verzorgen van aangiften Omzet-, Loon-, Inkomsten en Vennootschapsbelasting

Periodiek wordt u door de Belastingdienst gevraagd om aanlevering van gegevens omtrent uw omzet en af te dragen BTW, uw personeelsbestand en de af te dragen belastingen en premies, uw inkomen en de daarover verschuldigde belasting en de winst van uw vennootschap.

Nadat wij de betreffende onderliggende gegevens voor u hebben verwerkt en/of gecontroleerd kunnen wij met onze software de diverse aangiften direct verzenden naar de Belastingdienst. Hierdoor doet u altijd tijdig en juist aangifte van de door de Belastingdienst gevraagde gegevens.

Het samenstellen van jaarrekeningen en publicatiestukken

Na het verwerken en/of controleren van uw administratie stellen wij voor u de jaarrekening op, welke uiteraard geheel aan de geldende wettelijke eisen voldoet. Op deze manier heeft u jaarlijks altijd een compleet financieel overzicht van uw onderneming en/of vennootschap.
Bij vennootschappen verzorgen wij ook het opstellen en deponeren van de publicatiestukken.

Naast het opstellen van bovengenoemde stukken worden deze met u besproken, zodat u inzicht heeft in de financiële gang van zaken binnen uw bedrijf.

Opstellen van prognoses en diverse overzichten

Gedurende het jaar is er regelmatig vraag naar prognoses of tussentijdse cijfers. Of dit nu een vraag vanuit uzelf is of dat u deze vraag gesteld krijgt van bijvoorbeeld een bank, geldverstrekker of leverancier, deze informatie is vaak op korte termijn nodig.
Vanuit onze administratie zijn dergelijke overzichten snel voor handen en bevatten de meest actuele gegevens.

Afspraak

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op om een afspraak te maken voor een gesprek waarin wij uw situatie kunnen doornemen en een passend aanbod kunnen doen.

Ons team

Joyce Sloothaak

Joyce van Leeuwen-Sloothaak

email: j.sloothaak@bureau-abc.nl